DZIŚ DARMOWA DOSTAWA 🚚   1x180,00 zł 2x288,00 zł(-20%) 3x405,00 zł(-25%)🚀

NOTA PRAWNA

Niniejsza informacja prawna reguluje dostęp, nawigację i korzystanie ze strony internetowej http://pl.active-sunglasses.com (zwanej dalej Witryną).
Warunki określone w niniejszej informacji prawnej mają dodatkowe zastosowanie w przypadku, gdy firma ustanowi szczególne warunki korzystania i / lub kontraktowania określonych usług.

1.- PRAWO DO INFORMACJI
Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego informujemy, że Właścicielem Serwisu jest NETMINERS S.L. (zwana dalej „NETMINERS”), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Madrytu: zarejestrowana w tomie 32350, Folio 17, strona M582336, z NIF: B-87033577 i zarejestrowaną pod adresem C / Ferraz 28, 2 od lewej 28008 Madryt
Możesz skontaktować się z nami poprzez poniższy formularz kontaktowy.

2.- UŻYTKOWNICY
Dostęp i / lub korzystanie z Witryny daje Ci status Użytkownika i akceptuje, od takiego dostępu i / lub użytkowania, niniejszą Nota Prawna.

3.- KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ
Witryna może zapewniać dostęp do wielu tekstów, grafik, rysunków, projektów, kodów, oprogramowania, zdjęć, muzyki, filmów, dźwięków, baz danych, obrazów, wyrażeń i informacji (zwanych dalej „Treścią”) należących do firmy. lub osobom trzecim, do których Użytkownik może mieć dostęp.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu. Odpowiedzialność ta rozciąga się na Rejestr, który w jego przypadku jest niezbędny do uzyskania dostępu do Treści lub usług świadczonych przez Serwis.
Użytkownik zobowiązuje się do właściwego wykorzystywania Treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, o charakterze informacyjnym, ale nie ograniczającym, do (i) podejmowania działań niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; (ii) powodować uszkodzenia systemów fizycznych i logicznych właściciela Serwisu, jego dostawców lub osób trzecich, (iii) wprowadzać lub rozprzestrzeniać w sieci wirusy komputerowe lub jakiekolwiek inne systemy fizyczne lub logiczne, które mogą spowodować wcześniej wspomniane szkody .

4.- WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie prawa własności intelektualnej do treści tej strony internetowej i jej projektu graficznego są wyłączną własnością Netminers S.L. i do której należy wyłączne wykonywanie praw do korzystania z nich.
Z tego powodu i na mocy postanowień Królewskiego dekretu z mocą ustawy 1/1996 z dnia 12 kwietnia 1996 r., Który zatwierdza zmieniony tekst ustawy o własności intelektualnej, a także ustawę 17/2001 z dnia 7 grudnia o znakach towarowych i aktach uzupełniających sprawy własności intelektualnej i przemysłowej, powielanie, przekazywanie, adaptacja, tłumaczenie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, w tym sposób udostępniania, lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie i / lub modyfikacje, całkowite lub częściowe, bez uprzedniej wyraźnej zgody Netminers SL jakiegokolwiek treści zawarte w serwisie.
NETMINERS nie udziela żadnych licencji ani upoważnień do użytkowania swoich praw własności intelektualnej i przemysłowej ani żadnej innej własności lub praw związanych z witryną internetową, usługami lub jej zawartością.
Za legalność praw własności intelektualnej lub przemysłowej odpowiadających treściom wnoszonym przez użytkowników jest ich wyłączna odpowiedzialność, za którą użytkownik unieszkodliwi NETMINERS z jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wynikających z nielegalnego wykorzystania treści w Serwisie. .
Podobnie, użytkownik, w jakikolwiek sposób, udostępniając treści (zdjęcia, obrazy) na tej stronie, przekazuje NETMINERS bezpłatnie wszystkie prawa własności intelektualnej lub przemysłowej oraz wszelkie inne prawa, które użytkownik może mieć do tych treści.
Prawa te obejmują prawo do zwielokrotniania, przedstawiania, rozpowszechniania, przekształcania, rozpowszechniania i publicznego udostępniania całości lub części treści w dowolnej procedurze i we wszystkich formatach lub mediach.

5.- ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE
NETMINERS oświadcza, że podjął niezbędne środki, które w ramach jego możliwości i stanu technicznego pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego oraz brak wirusów i szkodliwych komponentów. Jednakże NETMINERS nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za: (a) ciągłość i dostępność treści i usług; (b) brak błędów we wspomnianej treści lub poprawienie wszelkich usterek, które mogą wystąpić; c) brak wirusów i / lub innych szkodliwych składników; (d) szkody lub straty spowodowane przez jakąkolwiek osobę, która narusza systemy bezpieczeństwa NETMINERS.
NETMINERS może tymczasowo i bez uprzedzenia zawiesić dostęp do witryny sieci Web z powodu czynności konserwacyjnych, napraw, aktualizacji lub usprawnień. Jednakże, gdy tylko okoliczności na to pozwolą, NETMINERS poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem o planowanej dacie zawieszenia usług.
NETMINERS nie ponosi odpowiedzialności za linki do innych stron internetowych znajdujących się w Witrynie i może przenosić Użytkownika do innych witryn internetowych, nad którymi NETMINERS nie ma żadnej kontroli, tak aby Użytkownik miał dostęp na swoją wyłączną odpowiedzialność do ich treści i warunków które nimi rządzą.
NETMINERS nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownicy mogą korzystać z Treści i usług zawartych w Witrynie. W związku z tym NETMINERS nie gwarantuje, że użytkownicy mogą korzystać z treści i usług, które mogą być zawarte na stronie internetowej, zgodnie z niniejszą Informacją prawną lub że robią to z należytą starannością.

6.- CZAS TRWANIA I ZMIANY
Warunki niniejszej Noty Prawnej będą obowiązywać do czasu ich modyfikacji, przy czym NETMINERS będzie mógł dokonać tych zmian, które zostaną przekazane Użytkownikowi.
NETMINERS może usuwać, dodawać lub zmieniać zarówno treści, jak i oferowane przez siebie usługi, a także sposób, w jaki się pojawiają, zlokalizowane lub prezentowane. Warunki, które są publikowane w momencie, w którym użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu internetowego NETMINERS, uznaje się za obowiązujące.
Dostęp i / lub korzystanie ze strony internetowej będzie rozumiane jako akceptacja przez użytkownika warunków niniejszej informacji prawnej oraz, w stosownych przypadkach, dokonanych zmian
VOLVER ARRIBA