DZIŚ DARMOWA DOSTAWA 🚚   1x180,00 zł 2x288,00 zł(-20%) 3x405,00 zł(-25%)🚀

ZASADY I WARUNKI ACTIVE-SUNGLASSES.COM


1. Dane identyfikacyjne właściciela i informacje ogólne
AKTYWNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE to nazwa handlowa firmy NETMINERS, SL Niniejsze Warunki regulują dostęp i korzystanie ze strony internetowej www.active-sunglasses.com (zwanej dalej Witryną), której właścicielem jest NETMINERS SL (dalej NETMINERS), z NIF: B -87033577 z siedzibą pod adresem C / Ferraz 28, 2 izda 28008 Madryt, a także usługi i produkty oferowane przez NETMINERS na Twojej stronie internetowej.

NETMINERS oferuje tę witrynę internetową zgodnie z niniejszymi Warunkami. Odwiedzając witrynę internetową lub korzystając z usług lub aplikacji w witrynie internetowej, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki.

Aby uzyskać dostęp do witryny sieci Web, rejestracja użytkowników nie będzie wymagana. Jednak w celu skorzystania z usług oferowanych przez NETMINERS wymagana jest rejestracja użytkownika i akceptacja niniejszych warunków przed podpisaniem płatności.

Za pośrednictwem serwisu internetowego NETMINERS oferuje użytkownikom Okulary przeciwsłoneczne marki AKTYWNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE.

Niniejsze Warunki NETMINERS opisane poniżej określają prawa i obowiązki NETMINERS i Użytkowników w ramach strony internetowej. Są to jedyne warunki mające zastosowanie do korzystania ze strony internetowej (bez uszczerbku dla niektórych usług mogą być określone warunki) i rekrutacji zamówień za pośrednictwem strony internetowej i zastępują wszelkie inne warunki, chyba że uprzednia pisemna umowa między NETMINERS a użytkownikiem.

2. Dane użytkownika
Aby zakupić produkty oferowane za pośrednictwem Witryny internetowej, użytkownik musi zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności dostarczonych danych i informacji oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera i kodów dostępu, aby uniknąć nieuprawnionego użycia.

Jeśli użytkownik ma powody, by sądzić, że Twoje dane zostały ujawnione stronie trzeciej lub jeśli zostały użyte w sposób nieuprawniony lub istnieje prawdopodobieństwo, że tak się stanie, niezwłocznie zgłosi tę sytuację. NETMINERS.

Użytkownik musi sprawdzić, czy Twoje dane są poprawne i kompletne oraz poinformować NETMINERS o pewnych odchyleniach i / lub modyfikacjach informacji podanych przez Ciebie w procesie.

3. Zamówienia i płatności
Usługi i produkty oferowane za pośrednictwem serwisu WWW NETMINERS przeznaczone są do zakupu przez użytkowników Okulary przeciwsłoneczne marki AKTYWNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE.

Aby zatrudnić NETMINERS wniosek, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

Z witryny internetowej www.active-sunglasses.com NETMINERS wysyła zamówienia w dowolne miejsce na świecie.

Aby realizować zamówienia za pośrednictwem Witryny internetowej, Użytkownik musi podać pewne informacje przed zawarciem umowy za pośrednictwem formularza zakupu, które będą niezbędne do zarządzania zamówieniem.

4. Ceny, płatności i kody rabatowe
Po uzupełnieniu danych w formularzu, użytkownik musi dokonać rozliczenia zamówienia za pomocą metod płatności określonych w Serwisie.

Po dokonaniu płatności użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia, w którym będzie zawarte podsumowanie zakupionych pozycji, żądany sposób wysyłki i adres docelowy.

Ceny usług wyrażone są w euro (€), w tym opłaty za zarządzanie i wysyłkę, których kwota zostanie wskazana w momencie ostatecznego potwierdzenia każdego zamówienia.

NETMINERS może okresowo oferować użytkownikom kody rabatowe. Zniżki te mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z instrukcjami określonymi przez NETMINERS dla każdego kodu, aw każdym przypadku użytkownicy mogą użyć tylko jednego kodu na zamówienie.

Korzystanie z kodów rabatowych nie jest zgodne z niektórymi działaniami promocyjnymi i kolekcjami.

5. Informacje o produktach i usługach NETMINERS
Dane zawarte na stronie internetowej w każdym opisie produktów i usług w jej zdjęciach, grafikach lub przedstawieniach ikonograficznych lub filmach, a także w nazwach handlowych, znakach towarowych lub logo wszelkiego rodzaju, służą wyłącznie do celów informacyjnych. W związku z tym NETMINERS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wystąpienie błędów w takich informacjach, chociaż zobowiązuje się do podjęcia wszelkich dostępnych środków w celu jak najszybszego usunięcia wyżej wymienionych błędów lub zaniedbań po uzyskaniu o nich informacji.

6. Zwroty i prawo do odstąpienia od umowy

6.1 Zwroty za wady produkcyjne.

Użytkownik może zwrócić do NETMINERS bez żadnych kosztów każdy produkt z wadą fabryczną. Biorąc pod uwagę charakter zakontraktowanych produktów, Użytkownik w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o niezgodności produktu poinformuje NETMINERS, które nie są z nimi zgodne. Jeśli ten okres zostanie przekroczony, wszelkie szkody zostaną poniesione przez użytkownika.

Zwrot produktów posiadających wady nie wiązałby się z dodatkowymi kosztami dla użytkownika.

W celu sformalizowania zwrotu, użytkownik musi skontaktować się z NETMINERS udzielonym w ciągu miesiąca, w poniższym Formularzu Kontaktowym wskazując produkt lub produkty do zwrotu, numer zamówienia, załączając zdjęcie oraz szczegółowe zestawienie stwierdzonych wad.

Gdy NETMINERS otrzyma powiadomienie od Użytkownika, poinformuje w ciągu 3 do 5 dni roboczych między zwrotem produktu. W razie potrzeby zwróć, NETMINERS informuje użytkownika, jak odebrać lub wysłać do biura / magazynu wadliwy produkt.

Biura / magazyny, do których użytkownicy mogą wysłać wadliwy produkt, będą dostarczane za pośrednictwem tej komunikacji

Każdy zwracany produkt musi być nieużywany i zawierać wszystkie etykiety, opakowanie i - jeśli to stosowne - dokumentację i oryginalne akcesoria, które są z nim dostarczone. Jeśli użytkownik nie postąpi w ten sposób, NETMINERS zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu.

Po otrzymaniu produktu i stwierdzonych wadach NETMINERS daje użytkownikowi możliwość wymiany produktu o identycznych właściwościach, z tym że taka możliwość okazuje się obiektywnie niemożliwa lub nieproporcjonalna dla NETMINERS.

W przypadku, gdy z powodu braku zapasów nie można było przystąpić do wysłania innego produktu o identycznych właściwościach, użytkownik może zdecydować o rozwiązaniu umowy (tj. O zwrot wpłaconych kwot) lub zażądać przesłania innego, dobrowolnie wybranego przez użytkownika modelu.

Dostawa Produktu o identycznych cechach lub odpowiednio nowym modelu, który wybierze Użytkownik, będzie odbywać się na podobnych warunkach jak te zrekrutowane w zamówieniu, począwszy od dnia, w którym NETMINERS potwierdzą Użytkownikowi wymianę wadliwego produktu lub wysłanie nowego modelu .

Zastąpienie, wysłanie nowego modelu czy wypowiedzenie umowy nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla użytkownika.

W przypadku rozwiązania umowy przez użytkownika, NETMINERS dokonuje zwrotu pełnej kwoty zapłaconej Użytkownikowi za zakup wadliwego produktu (w tym kosztów wysyłki).

NETMINERS informuje użytkowników, że termin spłaty wpłaconych kwot zależy od metody płatności, z której skorzystałeś przy zakupie produktu:

Jeśli użytkownik dokonał płatności kartą kredytową / debetową, NETMINERS zwróci zapłaconą kwotę w ciągu 14 dni kalendarzowych od podjęcia przez użytkownika decyzji o rozwiązaniu umowy.

Jeśli użytkownik dokonał płatności za pośrednictwem systemu PayPal, NETMINERS zwróci zapłaconą kwotę w ciągu 3-4 dni roboczych od podjęcia przez użytkownika decyzji o rozwiązaniu umowy.

6.2 Przerwanie.

W przypadku, gdy Użytkownik nie był zadowolony z produktów otrzymanych w zamówieniu, Użytkownik, zgodnie z ogólną ustawą o obronie konsumentów i użytkowników, ma czternaście (14) dni kalendarzowych na zwrot całego zamówienia lub, jeśli on wolał, możesz zwrócić dowolne produkty, które integrują całość zamówienia i wszystko bez ponoszenia kary i bez podania przyczyny.

Jednak użytkownik musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu do NETMINERS, niezależnie od tego, czy zwróci zamówienie w całości, jakbyś zdecydował się zwrócić tylko niektóre zamówione produkty.

Ponadto, jeśli pierwotna wysyłka była bezpłatna z powodu promocji, kwota do zwrotu użytkownikowi zostanie zmniejszona o 30zł odpowiadające pierwotnej wysyłce.

Aby sformalizować zwrot, należy skontaktować się z poniższym formularzem NETMINERS. Po otrzymaniu takiej komunikacji NETMINERS podpowie jak wysłać zamówienie do ich biur lub magazynów.

NETMINERS nie ponosi odpowiedzialności za firmę kurierską, której Użytkownik zleci zwrot zamówienia. W tym sensie NETMINERS rekomenduje użytkownikowi wymaganie od firmy kurierskiej dostarczenia dowodu doręczenia od kuriera po zdeponowaniu produktu w biurach / magazynach NETMINERS, aby użytkownik wiedział, że produkt został pomyślnie dostarczony do NETMINERS.

Koszt zwrotu zamówienia (np. Wysyłka za pośrednictwem firm kurierskich) ponosi bezpośrednio użytkownik.

Produkt musi być nieużywany i zawierać wszystkie etykiety, opakowanie i - jeśli to stosowne - dokumentację i oryginalne akcesoria, które są z nim dostarczone. Jeśli użytkownik nie postąpi w ten sposób lub jeśli produkt został uszkodzony, zgadzasz się, że produkt może ulec amortyzacji lub NETMINERS może odmówić zwrotu.

Gdy NETMINERS otrzyma zamówienie i sprawdzi, czy jest w dobrym stanie, NETMINERS zwróci wszystkie kwoty zapłacone przez użytkownika, z wyjątkiem kosztów wysyłki, jeśli początkowa wysyłka wyniosła 0zł , promując użytkownika, zostanie zwrócona pełna cena zakupu pomniejszona o 30zł w odniesieniu do pierwotnej wysyłki.

NETMINERS informuje użytkowników, że termin spłaty wpłaconych kwot zależy od sposobu płatności, jakim posłużył się użytkownik przy zakupie produktu:

Jeśli użytkownik dokonał płatności kartą kredytową / debetową, NETMINERS zwróci zapłaconą kwotę w ciągu 14 dni kalendarzowych od podjęcia przez użytkownika decyzji o rozwiązaniu umowy.

Jeśli użytkownik dokonał płatności przez PAYPAL, NETMINERS zwróci zapłaconą kwotę w ciągu 3-4 dni roboczych od momentu, w którym użytkownik zdecydował się wypowiedzieć umowę.

W każdym przypadku NETMINERS zwraca wpłacone kwoty tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania użytkownika o decyzji o odstąpieniu od umowy.

7. Zmiana zasad dotyczących produktów
NETMINERS nie obsługuje zmiany produktu zakupionego przez użytkownika na inny produkt oferowany w Witrynie.

Jeśli użytkownik chce dokonać zmiany w produkcie, musi skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 6.2 i później. kup nowy produkt, który chcesz.

8. Korzystanie z Serwisu
Zabrania się korzystania z Witryny w celach oszukańczych lub w związku z jakimikolwiek działaniami przestępczymi lub nielegalnymi.

Zabronione jest również wysyłanie, wykorzystywanie lub ponowne wykorzystywanie nielegalnych, obraźliwych, obraźliwych, nieprzyzwoitych, zniesławiających, obscenicznych lub zawierających groźby jakiegokolwiek rodzaju lub które naruszają prawa autorskie, znak towarowy, poufność, prywatność lub jakiekolwiek inne prawa lub są w inny sposób obraźliwe lub budzące zastrzeżenia stronom trzecim lub których treść zawiera wirusy oprogramowania, propagandę polityczną, treści reklamowe, łańcuszki, masowe wysyłki lub jakąkolwiek inną formę „spamu” oraz, ogólnie rzecz biorąc, wszelkie niewygody lub niepotrzebne niedogodności.

Użytkownik zobowiązuje się do zgodnego z prawem, starannego, uczciwego i prawidłowego wykorzystania wszelkich informacji lub treści, do których dostęp za pośrednictwem Witryny lub Witryny internetowej osób trzecich uzyskuje się za pośrednictwem linków z posiadanej witryny internetowej, a wszystko to zgodnie z zasadami dobrej wiary iz zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów i niniejszych Warunków.

Podobnie, użytkownik zobowiązuje się nie powodować celowo lub umyślnie szkód, które mogłyby osłabić, zmieniać samą witrynę oraz nie wprowadzać ani nie rozprzestrzeniać wirusów komputerowych, które mogą wytwarzać nieautoryzowane treści lub zmiany w systemach witryn internetowych członków.

NETMINERS zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Witryny lub nawet anulowania zamówień użytkownikom, którzy nadużywają treści i / lub naruszają którykolwiek z warunków wymienionych w niniejszym dokumencie.

9. Własność intelektualna lub przemysłowa
Prawa własności intelektualnej strony www.active-sunglasses.com, jej kod źródłowy, projekt, struktura nawigacji i różne elementy na niej zawarte są własnością kodu NETMINERS, który ma wyłączne wykonywanie praw do eksploatacji w dowolnej formie, a zwłaszcza prawa reprodukcji, dystrybucji, komunikacji publicznej i przekształcania, zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim i europejskim.

NETMINERS informuje, że nie udziela żadnych licencji ani nie zezwala na żadne wyraźne lub dorozumiane prawa do własności intelektualnej i / lub prawa przemysłowe lub jakiekolwiek inne prawa lub związane bezpośrednio lub pośrednio z treścią zawartą w witrynie internetowej. Całkowite lub częściowe powielanie zawartości strony internetowej, nawet poprzez hiperłącze, bez wyraźnej pisemnej zgody NETMINERS jest zabronione. Nieautoryzowane użycie tych treści spowoduje podjęcie działań prawnych.

10. Hiperłącza
Hiperłącza zawarte w witrynie sieci Web mogą prowadzić do stron sieci Web. NETMINERS nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje lub usługi, które mogą pojawiać się na tych stronach, które są uważane za oferowane przez NETMINERS w celach informacyjnych iw żadnym wypadku nie oznacza to szacunku, akceptacji lub poparcia między NETMINERS a osobami lub podmiotami posiadającymi takie treści lub strony. gdzie oni są.

11. Rozdzielność postanowień
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc, z uwzględnieniem ducha niniejszych Warunków.

12. Modyfikacje
Informacje zawarte na tej stronie są aktualne na dzień ostatniej aktualizacji. NETMINERS zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków i polityki prywatności oraz wszelkich innych informacji. Wejście w życie zmian Regulaminu nastąpi z chwilą ich opublikowania w niniejszym Serwisie.

13. Dostosowywanie kampanii
Użytkownicy podlegają losowej kampanii, tak więc warunki dotyczące wysyłki mające zastosowanie do każdego zamówienia mogą różnić się losowo. Dane osobowe użytkowników nie będą brane pod uwagę jako zmienna przy określaniu szczegółowych warunków każdego zamówienia.

14. Powiadomienia
Wszelka komunikacja między NETMINERS a Użytkownikiem dotycząca zleceń rekrutacyjnych za pośrednictwem Witryny internetowej będzie miała formę pisemną i będzie zgodna z procedurami komunikacji ustanowionymi w niniejszych Warunkach dla każdego przypadku.

15. Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Niniejsze Warunki podlegają prawu hiszpańskiemu. Strony, zgodnie z dekretem królewskim 1/2007 z dnia 16 listopada, zatwierdzającym znowelizowany tekst ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, przedkładają sądom miejsce zamieszkania.

Ponadto, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. W sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich NETMINERS informuje, że w przypadku sporu Użytkownik będący rezydentem Unia może uczestniczyć w „Online Platform for Conflict Resolution” opracowanej przez Komisję Europejską w celu pozasądowego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług przez NETMINERS.

Aby uzyskać dostęp do „internetowej platformy rozwiązywania konfliktów”, można to zrobić, korzystając z następującego łącza: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
VOLVER ARRIBA