DZIŚ DARMOWA DOSTAWA 🚚   1x180,00 zł 2x288,00 zł(-20%) 3x405,00 zł(-25%)🚀

Zwroty

Wady produkcyjne
Użytkownik może bezpłatnie zwrócić do Active Sunglasses każdy produkt, który ma wadę fabryczną. Biorąc pod uwagę charakter zakontraktowanych produktów, Użytkownik będzie miał 7 dni od momentu, gdy dowie się o niezgodności produktu, aby poinformować Active Sunglasses o braku zgodności z nimi. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, Użytkownik przejmie wszelkie szkody.

Zwrot produktów posiadających wady fabryczne nie będzie wiązał się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Użytkownika.

W celu sformalizowania zwrotu, Użytkownik musi skontaktować się z Active Sunglasses w wyznaczonym terminie miesiąca, w poniższym formularzu kontaktowym, wskazując produkt lub produkty będące przedmiotem zwrotu, numer zamówienia, załączając zdjęcie oraz szczegółową listę dostrzeżonych w nich wad.

Gdy Active Sunglasses otrzyma wiadomość od Użytkownika, poinformuje Cię w ciągu 3 do 5 dni roboczych, czy produkt zostanie zwrócony, czy nie. W przypadku zwrotu Active Sunglasses wskaże Użytkownikowi formę odbioru lub dostarczenia do jego biur / magazynów wadliwego produktu.

Biura / magazyny, do których Użytkownicy mogą wysłać wadliwy produkt, zostaną udostępnione za pośrednictwem tych komunikatów

Każdy zwracany produkt musi być nieużywany i wraz ze wszystkimi etykietami, opakowaniem oraz, jeśli ma to zastosowanie, oryginalną dokumentacją i dołączonymi akcesoriami. Jeśli tego nie zrobi Użytkownik, Active Sunglasses zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu.

Po otrzymaniu produktu i weryfikacji wad Active Sunglasses umożliwi Użytkownikowi wymianę produktu na inny o identycznych właściwościach, chyba że taka opcja jest obiektywnie niemożliwa lub nieproporcjonalna dla Active Sunglasses.

W przypadku, gdy ze względu na brak zapasów nie można wysłać innego produktu o tych samych właściwościach, Użytkownik może wybrać między rozwiązaniem umowy (czyli zwrotem wpłaconych kwot) lub żądaniem przesłania innego modelu, który Użytkownik dobrowolnie wybiera.

Dostawa produktu o identycznych właściwościach lub odpowiednio nowego modelu, który wybierze Użytkownik, nastąpi na warunkach zbliżonych do warunków zawartych w pierwotnym zamówieniu, licząc od dnia, w którym Active Sunglasses potwierdzą Użytkownikowi wymianę wadliwego produktu lub wysyłki nowego modelu.

Zastąpienie, wysłanie nowego modelu lub wypowiedzenie umowy nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla Użytkownika.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika Active Sunglasses dokona zwrotu całej kwoty zapłaconej Użytkownikowi za zakup wadliwego produktu (w tym kosztów przesyłki).

Active Sunglasses informuje Użytkowników, że termin zwrotu wpłaconych kwot uzależniony będzie od metody płatności, jaką użył Użytkownik przy zakupie produktu:

-Jeśli Użytkownik dokonał płatności kartą kredytową / debetową, Active Sunglasses zwróci zapłaconą kwotę w terminie 14 dni kalendarzowych od podjęcia przez Użytkownika decyzji o odstąpieniu od umowy.

-Jeśli Użytkownik dokonał płatności za pośrednictwem PayPal, Active Sunglasses zwróci wpłaconą kwotę w ciągu 3-4 dni roboczych od dnia, w którym Użytkownik zdecydował się wypowiedzieć umowę.

Wycofanie

W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zadowolony z produktów otrzymanych w jego zamówieniu, Użytkownik, zgodnie z Prawem Ogólnym o obronie Konsumentów i Użytkowników, będzie miał czternaście (14) dni kalendarzowych na zwrot całości zamówienie lub, jeśli wolisz, możesz zwrócić dowolny produkt, który składa się na całe zamówienie, bez żadnej kary i bez konieczności podawania przyczyn.

Jednakże Użytkownik musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu do Active Sunglasses, niezależnie od tego, czy zwracasz zamówienie w całości, czy też zdecydujesz się zwrócić tylko niektóre produkty z zamówienia.

Dodatkowo, jeśli początkowe koszty wysyłki były bezpłatne ze względów promocyjnych, kwota zwracana użytkownikowi zostanie odjęta 30PLN odpowiadających pierwotnym kosztom wysyłki.

Aby sformalizować zwrot, należy skontaktować się z Active Sunglasses w poniższym formularzu. Po otrzymaniu wiadomości Active Sunglasses wskaże sposób wysłania zamówienia do swoich biur lub magazynów.

Active Sunglasses nie ponosi odpowiedzialności za firmę kurierską, której Użytkownik zleci zwrot zamówienia. W tym sensie Active Sunglasses zaleca, aby Użytkownik zażądał od firmy kurierskiej dowodu dostawy po zdeponowaniu produktu przez kuriera w biurach / magazynach Active Sunglasses, aby Użytkownik miał dowód, że produkt został prawidłowo dostarczony do Active Sunglasses.

Koszty zwrotu zamówienia (np. Koszty wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich) ponosi bezpośrednio Użytkownik.

Produkt musi być nieużywany wraz ze wszystkimi jego etykietami, opakowaniem oraz, jeśli ma to zastosowanie, dokumentacją i oryginalnymi akcesoriami, które zostały z nim dostarczone. Jeśli tego nie zrobi Użytkownik lub jeśli produkt uległ uszkodzeniu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że produkt może ulec amortyzacji lub że Active Sunglasses może odmówić zwrotu.

Gdy Active Sunglasses otrzyma zamówienie i sprawdzi, czy jest w dobrym stanie Po drugie, Active Sunglasses przystąpi do zwrotu wszystkich kwot zapłaconych przez użytkownika, z wyjątkiem kosztów wysyłki, jeśli początkowe koszty wysyłki wyniosły 0PLN na promocję, użytkownikowi zostanie zwrócona pełna cena zakupu pomniejszona o 30PLN w koncepcji pierwotnych kosztów wysyłki.

Active Sunglasses informuje Użytkowników, że termin zwrotu wpłaconych kwot uzależniony będzie od metody płatności, jaką użył Użytkownik przy zakupie produktu:

-Jeśli Użytkownik dokonał płatności kartą kredytową / debetową, Active Sunglasses zwróci zapłaconą kwotę w terminie 14 dni kalendarzowych od podjęcia przez Użytkownika decyzji o odstąpieniu od umowy.

-Jeśli Użytkownik dokonał płatności za pośrednictwem PayPal, Active Sunglasses zwróci wpłaconą kwotę w ciągu 3-4 dni roboczych od dnia, w którym Użytkownik zdecydował się wypowiedzieć umowę.

W każdym przypadku Active Sunglasses zwróci wpłacone kwoty tak szybko, jak to możliwe, aw każdym przypadku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Użytkownik poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Zasady wymiany

Active Sunglasses nie obsługuje wymiany pomiędzy produktem zakupionym przez Użytkownika na inny produkt oferowany w Serwisie.

W przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zmiany w produkcie, musi skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jak określono w poprzednim punkcie, a następnie kupić nowy produkt, który chce.
VOLVER ARRIBA