DZIŚ DARMOWA DOSTAWA 🚚   1x180,00 zł 2x288,00 zł(-20%) 3x405,00 zł(-25%)🚀

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kim jesteśmy?
Niniejsza witryna internetowa jest własnością firmy NETMINERS SL (zwanej dalej „NETMINERS”), zarejestrowanej w Rejestrze Spółek w Madrycie: wpisana do tomu 32350, Folio 17, strona M582336, z NIF: B-87033577 i zarejestrowaną pod adresem C / Ferraz 28, 2 izda 28008 Madrid

2. Informacje i zgoda
Akceptując niniejszą Politykę prywatności, użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”) zostaje poinformowany i dobrowolnie wyrażony, świadomy, konkretny i jednoznaczny, dzięki czemu dane osobowe przekazywane są za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem URL [https: // www. Active-sunglasses.com/] (dalej „strona internetowa”) są traktowane przez NETMINERS, jak również dane pochodzące z nawigacji i inne informacje, które mogą ułatwić w przyszłości.
Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą Politykę prywatności, która została sporządzona w jasny i prosty sposób, aby ułatwić zrozumienie, użytkownik może swobodnie i dobrowolnie zdecydować, czy przekazać swoje dane osobowe NETMINERS.

3. Obowiązek podania danych
Dane wymagane w formularzach internetowych są generalnie obowiązkowe (z wyjątkiem wymaganego pola określonego w inny sposób) do realizacji celów, dla których są gromadzone.

W związku z tym, jeśli nie zostaną podane lub nie zostaną podane, mogą nie zostać odpowiednio zaadresowane w ten sam sposób, mimo że możesz swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.

4. W jakim celu NETMINERS traktuje użytkowników danych?
Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem Witryny będą przetwarzane przez NETMINERS w następujących celach:

1.Dane podane w celu sformalizowania zakupu:

Zarządzaj, przetwarzaj, wysyłaj i śledź zakupy.

Skontaktuj się z użytkownikiem, aby sfinalizować zamówienie, jeśli zapisałeś koszyk lub produkty w koszyku bez zakończenia procesu płatności.

Przeprowadzaj badania jakości i satysfakcji.

Wysyłaj spersonalizowane przez użytkownika produkty i usługi NETMINERS drogą elektroniczną i / lub tradycyjną, chyba że użytkownik sprzeciwi się zaznaczeniu celu w komunikacie biznesowym w Witrynie.

Użytkownik przesyła komunikaty handlowe drogą elektroniczną i konwencjonalną innych firm, z którymi współpracuje NETMINERS, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Opracuj profil biznesowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług zgodnie z ich zainteresowaniami, jeśli użytkownik zezwoli na włączenie, zaznaczając odpowiednie pole.

Przeprowadzaj analizy korzystania z Serwisu oraz sprawdzaj preferencje i zachowania użytkowników w celu usprawnienia komunikacji z użytkownikami Serwisu.

2.Dane dostarczane za pośrednictwem formularzy braków na stanie:
Informuj użytkowników o dostępności produktów, którymi byli zainteresowani i których nie ma na stanie.

Użytkownik przesyła komunikaty handlowe drogą elektroniczną i / lub konwencjonalne produkty i usługi NETMINERS oraz innych firm, z którymi NETMINERS współpracuje, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Opracuj profil biznesowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług zgodnie z ich zainteresowaniami, jeśli użytkownik zezwoli na włączenie, zaznaczając odpowiednie pole.

Przeprowadzaj analizy korzystania z Serwisu oraz sprawdzaj preferencje i zachowania użytkowników w celu usprawnienia komunikacji z użytkownikami Serwisu.

3. Dane przekazywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych:
Zarządzaj, przetwarzaj i odpowiadaj na prośby, wnioski, incydenty i zapytania użytkowników.

Użytkownik przesyła komunikaty handlowe drogą elektroniczną i / lub tradycyjną, dotyczące produktów i usług NETMINERS oraz innych firm, z którymi NETMINERS współpracuje, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Opracuj profil biznesowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług zgodnie z ich zainteresowaniami, jeśli użytkownik zezwoli na włączenie, zaznaczając odpowiednie pole.

Przeprowadzaj analizy korzystania z Serwisu oraz sprawdzaj preferencje i zachowania użytkowników w celu usprawnienia komunikacji z użytkownikami Serwisu.

4. Dane przekazywane w ramach form współpracy:
Zarządzanie relacjami z partnerami lub osobami wpływowymi.

Użytkownik przesyła komunikaty handlowe drogą elektroniczną i / lub tradycyjną, dotyczące produktów i usług NETMINERS oraz innych firm, z którymi NETMINERS współpracuje, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Opracuj profil biznesowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług zgodnie z ich zainteresowaniami, jeśli użytkownik zezwoli na włączenie, zaznaczając odpowiednie pole.

Przeprowadzaj analizy korzystania z Serwisu oraz sprawdzaj preferencje i zachowania użytkowników w celu usprawnienia komunikacji z użytkownikami Serwisu.

Dane podane do wysyłki Newslettera:

Zarządzaj subskrypcją i / lub niskim biuletynem.

Użytkownik przesyła komunikaty handlowe drogą elektroniczną i / lub tradycyjną, dotyczące produktów i usług NETMINERS oraz innych firm, z którymi NETMINERS współpracuje, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Opracuj profil biznesowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych, aby zapewnić użytkownikom produkty i usługi zgodnie z umową zgodnie z ich zainteresowaniami, jeśli użytkownik autoryzuje włączone, zaznaczając odpowiednie pole.

Przeprowadzaj analizy korzystania z Serwisu oraz sprawdzaj preferencje i zachowania użytkowników w celu usprawnienia komunikacji z użytkownikami Serwisu.

6.Dane dotyczące uzyskania rabatów lub udziału w promocjach:

Zarządzaj promocją, rozwijaj ją i zarządzaj nią.

Użytkownik przesyła komunikaty handlowe drogą elektroniczną i / lub tradycyjną, dotyczące produktów i usług NETMINERS oraz innych firm, z którymi NETMINERS współpracuje, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Opracuj profil biznesowy, korzystając ze źródeł zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług zgodnie z ich zainteresowaniami, jeśli użytkownik zezwoli na włączenie, zaznaczając odpowiednie pole.

Przeprowadzaj analizy korzystania z Serwisu oraz sprawdzaj preferencje i zachowania użytkowników w celu usprawnienia komunikacji z użytkownikami Serwisu.

5. Co będzie próbować danych użytkownika NETMINERS?
NETMINERS zwracają uwagę na następujące kategorie danych Użytkownika:

1. Aby sformalizować zakup:

Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko oraz identyfikator.

Informacje kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

Dane transakcyjne towarów i usług w NETMINERS: produkty i usługi nabyte lub które wykazują zainteresowanie użytkownika.

dane ekonomiczno-finansowe: karta kredytowa.

Dane nawigacyjne.

2.Dane dostarczane za pośrednictwem formularzy niedostępnych:

Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko.

Informacje kontaktowe: adres e-mail.

Dane transakcyjne towarów i usług w NETMINERS: Produkty i usługi, którymi użytkownik jest zainteresowany.

Dane nawigacyjne.

3. Dane przekazywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych:

Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko.

Informacje kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

Inne dane Dane podawane przez samych Użytkowników w otwartych polach formularzy udostępnionych w Serwisie.

Dane nawigacyjne.

4. Dane przekazywane w ramach form współpracy:

Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko.

Informacje kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

Dane nawigacyjne.

Dane podane do wysyłki Newslettera:

Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko.

Informacje kontaktowe: adres e-mail.

Dane nawigacyjne.

6.Dane dotyczące uzyskania rabatów lub udziału w promocjach:

Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko.

Informacje kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

Dane transakcyjne towarów i usług w NETMINERS: produkty i usługi nabyte lub które wykazują zainteresowanie użytkownika.

Dane nawigacyjne.

W przypadku podania przez Użytkownika danych osób trzecich wyraża na to zgodę i zobowiązuje się do przekazania Państwu informacji zawartych w Polityce Prywatności NETMINERS, zwalniając z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. NETMINERS może jednak przeprowadzać okresowe kontrole w celu zweryfikowania tego faktu, przyjmując środki z zachowaniem należytej staranności zgodnie z zasadami ochrony danych.

6. Jakie jest zgodne z prawem przetwarzanie danych użytkowników przez NETMINERS?

Legalizujące przetwarzanie danych osobowych są następujące:

1.Dane podane w celu sformalizowania zakupu:

Wykonanie umowy, Aby zarządzać, przetwarzać, wysyłać, śledzić zakupy i kontaktować się z użytkownikiem w celu sfinalizowania zamówienia, jeśli zapisałeś swój koszyk lub produkty w koszyku bez zakończenia procesu płatności.

uzasadniony interes, prowadzenie badań jakości i satysfakcji oraz wysyłanie spersonalizowanych informacji handlowych drogą elektroniczną i / lub tradycyjną na temat produktów i usług NETMINERS.

Zgoda, na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną, dotyczących produktów i usług stron trzecich, NETMINERS lub innych partnerów biznesowych.

Zgoda, aby opracować profil komercyjny, korzystając ze źródeł zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług zgodnie z ich zainteresowaniami.

2.Dane dostarczane za pośrednictwem formularzy niedostępnych:

Zgoda, informowanie użytkowników o dostępności produktów, którymi byli zainteresowani i których nie ma na stanie.

Zgoda, na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną, dotyczących produktów i usług stron trzecich, NETMINERS lub innych partnerów biznesowych.

Zgoda, aby opracować profil komercyjny, korzystając ze źródeł zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług zgodnie z ich zainteresowaniami.

3. Dane przekazywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych:

Zgoda, zarządzanie, przetwarzanie i odpowiadanie na wnioski, wnioski, incydenty i zapytania użytkowników.

Zgoda, na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną, dotyczących produktów i usług stron trzecich, NETMINERS lub innych partnerów biznesowych.

Zgoda, aby opracować profil komercyjny, korzystając ze źródeł zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług zgodnie z ich zainteresowaniami.

4. Dane przekazywane w ramach form współpracy:

Wykonanie umowy, zarządzanie relacjami z partnerami lub influencerami.

Zgoda, na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną, dotyczących produktów i usług stron trzecich, NETMINERS lub inni partnerzy biznesowi.

Zgoda, aby opracować profil komercyjny, korzystając ze źródeł zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług zgodnie z ich zainteresowaniami.

Dane podane do wysyłki Newslettera:

Zgoda, na zarządzanie subskrypcją i / lub piętrem Newslettera, prowadzonym za pośrednictwem kanału udostępnionego w Serwisie.

Zgoda, na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną, dotyczących produktów i usług stron trzecich, NETMINERS lub innych partnerów biznesowych.

Zgoda, aby opracować profil komercyjny, korzystając ze źródeł zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług zgodnie z ich zainteresowaniami.

6.Dane dotyczące uzyskania rabatów lub udziału w promocjach:

Zgoda, zarządzanie promocją i realizacją rabatu lub promocji.

Zgoda, na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i konwencjonalną, dotyczących produktów i usług stron trzecich, NETMINERS lub innych partnerów biznesowych.

Zgoda, aby opracować profil komercyjny, korzystając ze źródeł zewnętrznych w celu dostarczania użytkownikom produktów i usług zgodnie z ich zainteresowaniami.

Zgody uzyskane we wskazanych celach są niezależne, więc użytkownik może odwołać tylko jedną bez wpływu na inne.

Aby cofnąć taką zgodę, Użytkownik może skontaktować się z NETMINERS pod adresem info@active-sunglasses.com

7. Jacy odbiorcy Dane użytkownika zostaną udostępnione?

Dane użytkownika mogą być przekazywane:

Administracje publiczne w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Konwencjonalne firmy związane z sektorem marketingu lub należące do Adigital, telekomunikacji, finansów, rozrywki, dóbr konsumpcyjnych, motoryzacji, energii i wody, NGO, biżuterii i kamieni szlachetnych, w celu odniesienia się do komunikatów handlowych użytkownika, mediów elektronicznych i powiązanych z nimi sektorów, pod warunkiem, że upoważniony użytkownik zaznacza odpowiednie pole.

8. Międzynarodowe przekazywanie danych

Użytkownik zostaje poinformowany, że NETMINERS zakontraktował usługi Shopify, Google, Microsoft, Dropbox, MailChimp, Atlassian, Amazon Web Services i Slack, których serwery są hostowane w USA, co wiąże się z międzynarodowym transferem danych. Międzynarodowe przekazywanie danych jest jednak uregulowane, ponieważ wyżej wymienione podmioty są objęte Protokołem Tarczy Prywatności.

9. Przechowywanie danych

Dane użytkownika będą przechowywane przez następujące okresy:

1.Dane podane w celu sformalizowania zakupu:

Dane przekazane w celu zarządzania, przetwarzania, wysyłania i śledzenia dokonanych zakupów będą przechowywane przez cały czas trwania stosunku umownego, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia działań prawnych, które mogą z niego wyniknąć.

Dane używane do kontaktu z użytkownikiem w celu realizacji zamówienia w przypadku zapisania koszyka lub zapisanych produktów w koszyku bez zakończenia procesu płatności będą przechowywane przez 180 dni.

Dane dotyczące badań satysfakcji i jakości będą przechowywane przez pięć (5) lat.

2. Dane dostarczone za pośrednictwem formularzy niedostępnych w magazynie, będą przetwarzane do momentu pojawienia się komunikatu użytkownika, wskazującego, że produkt jest w magazynie, a jeśli nie będzie w magazynie, przez sześć (6) miesięcy.

3. Dane przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, będą przechowywane przez czas niezbędny do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, a po jego wypełnieniu przez okres przedawnienia czynności prawnych wynikających ze zgłoszenia.

4.Dane przekazane w ramach form współpracy, zostaną zachowane podczas trwania stosunku umownego, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia czynności prawnych, które mogą z niego wyniknąć.

5.Dane podane do wysyłki Newslettera, będą przechowywane do czasu cofnięcia przez użytkownika zgody wyrażonej w tym celu.

6.Dane dotyczące uzyskania rabatów lub udziału w promocjach, będą przechowywane do zakończenia promocji, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia czynności prawnych, które mogą z niej wyniknąć.

7. Dane wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych, będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika lub cofnięcia zgody.

Dane wykorzystywane do profilowania Korzystając ze źródeł zewnętrznych, w żadnym wypadku nie będą obejmowały okresu dłuższego niż trzy (3) lata.

10. komunikaty handlowe i promocyjne

Jednym z celów, dla których NETMINERS traktuje dane osobowe podane przez użytkowników, jest kierowanie do nich informacji handlowych dotyczących produktów, usług, promocji, ofert, wydarzeń lub aktualności istotnych dla użytkowników.

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych lub promocyjnych przez NETMINERS, może zażądać rezygnacji z usługi, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres e-mail: info@active-sunglasses.com

11. Odpowiedzialność użytkownika
Użytkownik:

Zapewnia, że jest dłuższy niż szesnaście (16) lat, a NETMINERS, że dostarczone dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. W tym celu użytkownik odpowiada za poprawność wszystkich podanych danych i wygodnie aktualizuje podane informacje w taki sposób, aby odpowiadały za rzeczywistą sytuację.

Zapewnia, że poinformował osoby trzecie, które podają swoje dane, jeśli tak, o aspektach w nich zawartych dokument. Zapewnia również, że uzyskałeś ich upoważnienie do przekazywania swoich danych NETMINERS w określonych celach.

Będzie on odpowiedzialny za wszelkie fałszywe lub niedokładne informacje podane za pośrednictwem Witryny internetowej oraz za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą spowodować je firmie NETMINERS lub stronom trzecim.

12. Wykonywanie praw
Użytkownik może wysłać list do NETMINERS na adres wskazany w nagłówku niniejszej Polityki lub pocztą elektroniczną na adres info@active-sunglasses.com, załączając w dowolnym czasie kserokopię dowodu osobistego na adres:

Odwołanie udzielonych zgód.

Uzyskaj potwierdzenie, czy próbują przetwarzać dane osobowe NETMINERS dotyczące Użytkownika, czy nie.

Uzyskaj dostęp do swoich danych osobowych.

Popraw niedokładne lub niekompletne dane.

Żądać usunięcia swoich danych, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

NETMINERS uzyskują ograniczenie przetwarzania danych, gdy spełnione są pewne warunki wynikające z zasad ochrony danych.

Poproś o przeniesienie danych dostarczonych przez użytkownika w przypadkach określonych w przepisach.

Złożyć skargę w sprawie ochrony danych osobowych przed Hiszpańską Agencją Ochrony Danych w C / Jorge Juan, adres, 6, 28001 - Madryt, gdzie osoba zainteresowana uważa, że NETMINERS naruszył prawa, które są uznawane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

13.- Bezpieczeństwo
NETMINERS traktują użytkownika danych przez cały czas w ścisłej poufności i zachowując w związku z tym obowiązek zachowania tajemnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjmując wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zapobieżenia ich fałszowaniu, utracie lub niedozwolonemu dostęp ze względu na stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są one narażone.

14. - Zmiany
NETMINERS zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki prywatności w czasie, jaki uzna za stosowny, o czym poinformujemy użytkowników. Z tego powodu należy regularnie sprawdzać niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby przeczytać najnowszą wersję Polityki prywatności NETMINERS.

15.- Akceptacja i zgoda
Użytkownicy potwierdzają, że zostali poinformowani o warunkach ochrony danych osobowych, akceptacji i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez NETMINERS, w sposób i w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
VOLVER ARRIBA